De specifieke kenmerken van waterpolo

Waterpolo is een doelspel en een contactsport in water. Een deel van het spel gebeurt boven water, een ander deel onder water.

 • De basis van de technieken zit in de houding en beweging van de benen, hou daar rekening mee als je dingen ziet (mis)lukken
 • De bewegingen en acties onder water zijn vaak onderwerp van gesprek, ze voltrekken zich veelal buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter en jou als coach. Dit gegeven accepteren en positief gebruiken. Jullie zijn allemaal bikkels, een zetje hier, even duwen daar, het hoort erbij
 • Laat de bal het werk doen, immers de bal door de lucht gaat vele malen sneller dan de spelers zwemmend door het water
 • Vanaf de kant heb je veel meer overzicht dan de spelers in het water, leer ze vanaf het begin goed aan te kijken naar alle kanten, de bal in het oog te houden en contact te houden met de tegenstander
 • Het spel is best wel complex: voortbewegen in water, kleine ruimtes en beperkte tijd voor de balbehandeling

Tactische lijn in de jeugdopleiding

Werk aan een opbouw van een duidelijke tactische lijn voor alle jeugdcategorieen in je club samen met de andere coaches. Jeugdspelers schuiven immers 2-jaarlijks door naar een volgende categorie en kunnen dan voortbouwen op wat ze al gehad hebben.

 

Maak met de andere coaches ook heldere afspraken over kinderen doorschuiven en invallen in een hoger team. Qua organisatie en belasting voor het kind moet het kloppen, ook moet het kind toe zijn aan het moeilijker spel in de hogere categorie.

 

Spelen leer je door te doen, geef elk kind de kans te spelen. Laat ze initiatief nemen en doen, geef ze een niet al te ingewikkelde taak mee. Geef ze vooral de tops, de complimenten. Voor wat betreft de tips, zoek het vooral in oplossend coachen, geef ze een tactische bouwsteen (probeer in die situatie het zo of zo te doen).

Wedstrijdplan

Vooraf

 • Neem kort en duidelijk de aanpak van de wedstrijd door
 • Zeg iets over de tegenstander, je kunt er dan rekening mee houden
 • Geef elk kind aandacht en een taak of aandachtspunt

Tijdens

 • Richt je aandacht op eigen spelers
 • Geef korte feedback
 • Coach vooral vooruit en taakgericht
 • Wisselen van spelers

Rust

 • Vraag rustig de aandacht
 • Organiseer wat nodig is
 • Wees concreet over wat we gaan doen

Na afloop

 • Shake hands
 • Samen afsluiten met tops en tips, houd het kort, de volgende week is voor het oefenen van de tips
 • Betrek de spelers erbij